+32 1 9323282

600  résultats trouvés
Flex System X240 Xeon E5-2630 V2 / 1x8GB O/bay 2.5in SAS (8737b4g)
IBM
Référence :
8737B4G
Langue :
UK
Disponibilité :
€3.020,19
TVA Incl.

Flex System X240 Xeon E5-2630 V2 / 1x8GB O/bay 2.5in SAS (8737bmg)
IBM
Référence :
8737BMG
Langue :
UK
Disponibilité :
€3.020,04
TVA Incl.

Flex System  X240 Compute Node Xeon E5-2640v2 / 8GB O/bay 2.5in SAS
IBM
Référence :
873734G
Langue :
UK
Disponibilité :
€3.583,23
TVA Incl.

Flex System X240 Compute Node Xeon E5-2650v2 / 8GB O/bay 2.5in SAS
IBM
Référence :
873742G
Langue :
UK
Disponibilité :
€3.916,29
TVA Incl.

Flex System X240 Compute Node Xeon E5-2670v2 / 8GB O/bay 2.5in SAS
IBM
Référence :
873764G
Langue :
UK
Disponibilité :
€4.981,74
TVA Incl.

Primergy Rx200 S8 Rack Server Xeon E5-2640 V2 / 2x 8GB Sin HDD Raid5/6 2alim
FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS
Référence :
VFY:R2008SC020IN
Langue :
ML
Disponibilité :
€3.020,73
TVA Incl.

Primergy Rx200 S8 Rack Server Xeon E5-2640 V2 / 2x 8GB Sin HDD Raid5/6 + Rok Winsvr 2012 R2 Datacent
FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS
Référence :
VFY:R2008SC020IN?KIT1
Langue :
ML
Disponibilité :
€8.284,83
TVA Incl.

Primergy Tx2540 M1 Xeon E5-2420v2 / 8GB DVDrw SAS Hot-swap 2.5in
FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS
Référence :
VFY:T2541SC030IN
Langue :
UK
Disponibilité :
€1.744,83
TVA Incl.

Primergy Tx2540 M1 Xeon E5-2440v2 / 16GB SAS Hot-swap 2.5in DVDrw
FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS
Référence :
VFY:T2541SC040IN
Langue :
UK
Disponibilité :
€2.416,36
TVA Incl.

.